februari 20, 2021

Education on Demand

I en inspelad kurs från Brismo Education On Demand ingår:

 1. En tydlig struktur i varje inspelad kurs

  Inspelade kurser startar alltid med en genomgång av kursplaneringen inklusive förklaring av examinationsform och hur den studerande blir bedömd.
  Vid uppspelning går vi löpande igenom syfte och mål.
  Under kursen strävar vi alltid efter att arbeta med tillämpningar av verkliga exempel och utmaningar.
  Vid dagens/lektionens slut repeterar vi innehåll och mål.
  I förekommande fall beskrivs kommande dag/lektion.

 2. Utbildare med relevant yrkeserfarenhet

  Inspelade utbildare har dokumenterad flerårig erfarenhet av utbildning och ligger i genomsnitt inte under 8 i kursutvärderingarna på en 10-gradig skala. Kvaliteten ligger med andra ord på en mycket hög nivå.

 3. Grupparbeten

  För de studerande är det viktigt att kunna samarbeta, tänka kritiskt, lösa problem och vara flexibla. Grupparbeten är ett bra sätt för de studerande att inhämta kunskap och lära sig både ämneskompetens och förmågor som efterfrågas ute i arbetslivet. När kursplanen medger det lägger vi alltid in grupparbeten.

 4. Examinationer

  Examinationerna är utformade enligt kursplanen och mäter den studerandes kunskaper gentemot kriterierna. I förekommande fall görs examinationer löpande och den studerande måste klara examinationen för att få gå vidare till nästa steg i kursen.

 5. Tillgänglighet 24/7

  De inspelade kurserna finns tillgängliga alla dagar, dygnet runt.